CONDICIONS D’ ÚS

D’acord a l’art. 10 LSSICE, el prestador de serveis de la societat de la informació posa en el seu coneixement la següent informació:

Identitat del Responsable: AGRICOLA I SECCIO DE CREDIT CABACES, SCCL

NIF / CIF: F-43011600

Direcció: C/ Major, 36 43373-CABACÉS

Correu electrònic: info@coopcabaces.coop

Correu electrònic exercici de drets: rgpd@coopcabaces.coop

Inscrita en el Registre de Cooperatives de la Generalitat num: 56

Número de registre del RIA (alimentari): 16-04289/CAT

Acceptació de l’usuari

Aquest document (en endavant anomenat “Condicions d’ ús”) té per objectiu regular l’ús de lloc web que AGRICOLA I SECCIO DE CREDIT CABACES, SCCL (en endavant, “AGRICOLA I SC CABACES”) posa a disposició del públic a l’adreça https://coopcabaces.coop .

Els drets de propietat intel·lectual d’aquest lloc web, les bases de dades i els diferents elements que contenguin son propietat titular d’AGRICOLA I SC CABACES, a qui correspon l’exercici exclusiu d’explotació dels drets de la pròpia web i, en especial, els de reproducció, distribució, comunicació pública, manteniment i transformació.

La utilització del lloc web per un tercer l’atribueix la condició d’usuari i suposa la completa acceptació d’aquest usuari de totes i cadascuna de les condicions que s’estableixen en aquestes Condicions d’ús.

Ús correcte del lloc web

L’usuari es compromet a utilitzar el lloc web, els continguts i els serveis d’acord amb la Llei, aquestes Condicions d’ús, la Política de Privadesa, les bones pràctiques i l’ordre públic. De la mateixa manera, l’usuari s’obliga a no utilitzar el lloc web o els serveis que es presten a través del mateix amb finalitats il·lícites o contraries al contingut d’aquesta Política de Privadesa, que lesionin els interessos o drets de tercers, o que de qualsevol forma es pugui danyar, inutilitzar o deteriorar el propi lloc web o els seus serveis o impedir-ne un ús satisfactori del lloc web a uns altres usuaris.

Així mateix, l’usuari es compromet expressament a no destruir, alterar, inutilitzar o, de qualsevol altra forma, danyar les dades, els programes o els documents electrònics i altres que es trobin en el present lloc web.

L’usuari es compromet a no obstaculitzar l’accés d’altres usuaris al servei mitjançant el consum massiu dels recursos informàtics a través dels quals AGRICOLA I SC CABACES presta els serveis, així com a no realitzar accions que danyin, interrompin o generin errors en els esmentats sistemes.

L’usuari es compromet a no introduir programes, virus, macroinstruccions, mini aplicacions, controls de qualsevol tipus o qualsevol altre dispositiu lògic o seqüència de caràcters que causin o puguin causar qualsevol tipus d’alteració en els sistemes informàtics d’AGRICOLA I SC CABACES o de tercers o, en el seu cas, violar els drets de la propietat intel·lectual o industrial.

L’usuari es compromet a no fer un mal ús de les informacions, missatges, gràfics, dibuixos, arxius de so i/o imatge, fotografies, programes i, en general, qualsevol classe de material accessible a través del present lloc web o dels serveis que ofereix.

Aquesta web te un sistema de detecció automatitzat de comentaris brossa a traves de https://jetpack.com/

No es permet, excepte en els supòsits en els quals AGRICOLA I SC CABACES ho autoritzi expressament, establir enllaços des de portals o webs de tercers, a pàgines web d’ AGRICOLA I SC CABACES, diferents de la pàgina principal del seu portal, accessible en l’adreça URL https://coopcabaces.coop , tampoc no es permet presentar les pàgines web d’ AGRICOLA I SC CABACES o la informació que contenen sota marcs, signes distintius, marques o denominacions socials o comercials d’una altra persona, empresa o entitat.

Propietat intel·lectual i industrial

Aquest lloc web i tots els seus continguts, inclosos els textos, els documents, les fotografies, els dibuixos, les representacions gràfiques, les bases de dades, els programes informàtics, així com els logotips, les marques, els noms comercials i altres signes distintius son propietat d’AGRICOLA I SC CABACES o de tercers que l’han autoritzat per el seu ús.

Tots els drets reservats.

En virtut del que disposen els art. 8 i 32.1, paràgraf segon, de la Llei de propietat intel·lectual, queden expressament prohibides la reproducció, la distribució i la comunicació pública, inclosa la seva modalitat de posada a disposició, de la totalitat o part dels continguts d’aquesta pàgina web, amb fins comercials, en qualsevol suport i per qualsevol mitjà tècnic, sense l’autorització d’AGRICOLA I SC CABACES.

L’usuari es compromet a respectar els drets de propietat intel·lectual i industrial titularitat d’AGRICOLA I SC CABACES. Podreu visualitzar els elements del portal i fins i tot imprimir-los, copiar-los i emmagatzemar-los al disc dur del vostre ordinador o en qualsevol altre suport físic sempre que sigui, única i exclusivament, per al seu ús personal i privat. L’Usuari haurà d’abstenir-se de suprimir, alterar, eludir o manipular qualsevol dispositiu de protecció o sistema de seguretat que estigués instal·lat a les pàgines d’AGRICOLA I SC CABACES.

Exclusió de garanties i responsabilitat

AGRICOLA I SC CABACES no es fa responsable, en cap cas, dels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que poguessin ocasionar, a títol enunciatiu: errors o omissions en els continguts, manca de disponibilitat del portal o la transmissió de virus o programes maliciosos o lesius en els continguts, malgrat haver adoptat totes les mesures tecnològiques necessàries per evitar-ho.

• Responsabilitat d’AGRICOLA I SC CABACES per la utilització del web

L’usuari és l’únic responsable de les infraccions en que es pugui incórrer i dels perjudicis que pugui causar o causar-se per la utilització del present lloc web. Per la seva part AGRICOLA I SC CABACES queda exonerada de qualsevol responsabilitat que es pogués derivar per les accions de l’usuari.

L’usuari serà l’únic responsable per qualsevol reclamació o acció legal, judicial o extrajudicial iniciada per terceres persones contra AGRICOLA I SC CABACES, basada en la utilització del lloc web per l’usuari. Si es el cas, l’usuari assumirà tots les despeses, costos i les indemnitzacions que es reclamin a AGRICOLA I SC CABACES amb motiu de reclamacions o d’accions legals que li siguin atribuïdes.

• Responsabilitat d’AGRICOLA I SC CABACES pel funcionament del web

Aquest lloc web ha estat revisat i provat perquè funcioni adequadament. En principi, pot garantir-se el funcionament correcte diari. No obstant això, no es pot descartar la possibilitat que puguin donar-se circumstàncies, com poden ser els errors de programació, que es produeixin interrupcions al servei, per dur a terme tasques de manteniment, o que succeeixin fets fora del seu control, com poden ser les causes de força major, catàstrofes naturals, accions de hackers o crackers, o circumstàncies semblants que impossibilitin l’accés a la pàgina web.

• Responsabilitat d’AGRICOLA I SC CABACES per enllaços des del web

Des del lloc web és possible que es redirigeixi a continguts de tercers. Atès que AGRICOLA I SC CABACES no pot controlar sempre els continguts introduïts pels tercers al seu lloc web, la cooperativa no assumeix cap tipus de responsabilitat respecte als esmentats continguts. En tot cas, es procedirà a la retirada immediata de qualsevol enllaç que pogués contravenir la legislació nacional o internacional, la moral o l’ordre públic, procedint a la retirada immediata de la redirecció a l’esmentat lloc web i informant a les autoritats competents del contingut en qüestió.

Navegació

En navegar per la web es poden recollir dades no identificables, que poden incloure, adreces IP, ubicació geogràfica (aproximada), un registre de com s’utilitzen els serveis i llocs web, i altres dades que no poden ser utilitzades per identificar l’usuari. Entre les dades no identificadores hi ha també les relacionades amb els seus hàbits de navegació a través de serveis de tercers. Aquest web utilitza els següents serveis d’anàlisi propis i de tercers:

• Matomo (propi)

Utilitzem aquesta informació per analitzar tendències, administrar el lloc, rastrejar els moviments dels usuaris al voltant del lloc i per recopilar informació demogràfica sobre la nostra base d’usuaris en el seu conjunt.

• Jetpack (tercers)

Utilitzem aquesta informació per analitzar i detectar automàticament contingut brossa en els comentaris i altres formularis i eliminar-lo.

Versió: desembre 2021