La Cooperativa de Cabacés està impulsant, conjuntament amb la Cooperativa de Falset Marçà i la Vinícola del Priorat, un projecte d’intercooperació comarcal que té com a objectiu enfortir les infraestructures cooperatives de la comarca, potenciar la comercialització dels productes cooperatius, promoure el relleu generacional al camp i millorar la qualitat de vida dels nostres socis i sòcies.

Durant els últims mesos, hem estat treballant en l’elaboració d’un catàleg digital de les finques dels socis les tres cooperatives. Aquesta eina ens ha de permetre recollir informació sobre l’estat agronòmic de les finques i sobre el seu rendiment econòmic, de manera que, en una fase posterior, puguem oferir suport al camp personalitzat als nostres socis. A més, estem treballant en la creació de dos «Espais Test» – un agrícola i un de ramader- amb l’objectiu de fomentar el relleu generacional al camp.

Per altra banda, el projecte ens està permetent analitzar com podem fer una gestió més eficient de les nostres infraestructures actives. En aquest sentit, el projecte ha permès fer millores al molí de la Cooperativa de Cabacés que, en la producció ecològica, donarà servei a socis de les tres cooperatives. A més, el projecte també permetrà que els socis de la Cooperativa Falset Marçà, que tenen vinya a DOQ Priorat, puguin utilitzar les infraestructures de la Vinícola del Priorat i que els socis de la Vinícola del Priorat, que tenen vinya a DO Montsant, puguin utilitzar les infraestructures de la Cooperativa Falset Marçà.

També, a través de l’intercooperació, estem potenciant la comercialització conjunta dels nostres productes. En els últims mesos, hem crear un departament d’exportació conjunt i un pla d’exportació internacional dels productes de les tres cooperatives. Per poder portar-lo a terme, hem incorporat a l’equip d’intercooperació una nova comercial de vendes internacional. En la mateixa línia,  hem estat dissenyat una ruta turística conjunta que connecta les activitats turístiques que actualment portem a terme a les instal·lacions de les tres cooperatives.

Finalment, les tres cooperatives estem treballant conjuntament en diversos projectes per enfortir el nostre territori i garantir que les noves generacions puguin viure i treballar la terra tal com ho hem nosaltres. En aquest sentit, la Cooperativa de Cabacés i la Cooperativa de Falset Marçà estan treballant en la instal·lació de plaques solars als edificis de les cooperatives amb l’objectiu d’impulsar dues Comunitats Energètiques Renovables. A més, estem valorant – tècnicament i legalment – la possibilitat de reconvertir les antigues oficines de la Cooperativa de la Vilella Baixa en habitatge assequible pels joves de la comarca.

Aquest projecte ha estat finançat pel Departament d’Empresa i Treball de la Generalitat de Catalunya a través de les subvencions de projectes singulars de promoció de l’economia social i solidària, creació de cooperatives i projectes d’intercooperació.